Styrelse

Styrelse 2023

Victoria ekenberg: Ordförande, Mejl: ordforande.vasterbotten@frk.nu

Pia Keyser: Kassör, Mejl: kassor.vasterbotten@frk.nu

Emma Pettersson: Utställningsansvarig, Mejl: Utstallning.vasterbotten@frk.nu

Rebecka Wahlström: Sekreterare, Mejl: sekreterare.vasterbotten@frk.nu

Karin Hjerpensköld:  Jaktansvarig, Mejl: jakt.vasterbotten@frk.nu

Andrea Stenlund: Kommunikationsansvarig, Mejl: kommunikation.vasterbotten@frk.nu

Emma Nilsson: Suppleant, Mejl: ledamot.vasterbotten@frk.nu