Funktionsbeskrivning retriever (FB-R)

Foto: Pia Niva

FRK Västerbotten inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)
Söndag den 14 maj 2023 i Vännäs

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den
är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor
arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. Retrieverns ursprungliga
egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig
familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet.
Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. Du kan som retrieverägare få en beskrivning av
dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva
olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Du som ägare
eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser
och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några
förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje
moment. Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida,
www.ssrk.se.

Beskrivare: Robert Boman

Max 8 hundar.
Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns.
Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.
Hundar av rasen Flatcoated Retriever har förtur, medlemskap i FRK krävs.

Anmälan görs via formuläret nedan.
Anmälan är bindande.
Vid frågor kontakta Victoria Ekenberg på ordforande.vasterbotten@frk.nu

Formulär: Anmälan FB-R FRK Västerbotten 14 maj 2023

Avgift, 450 kronor som sätts in på FRK Västerbottens bg eller swishas. Betalning görs när du fått
bekräftat att din anmälan är mottagen och att du har fått en plats. Ange FB-R 14 maj samt regnr i
betalningen. Anmälan och betalning senast den 1 maj, anmälan är komplett när betalning har
inkommit.

PM och deltagarlista kommer att skickas ut ca 1 vecka innan beskrivningstillfället via mail.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
Hälsningar,
Flatcoated Retrieverklubben Västerbotten